Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy 
In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op de website van Pokon Evergreen BV wordt verzameld en de manier waarop Pokon Evergreen BV daarvan gebruikt maakt. 

Persoonsgegevens 

Pokon Evergreen BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Pokon Evergreen BV is doorgegeven. Pokon Evergreen BV of de bedrijven waarmee Pokon Evergreen BV samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u hebt verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden. 

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), heeft u er recht op om van Pokon Evergreen BV (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren. 


Andere gegevens
Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Pokon Evergreen BV daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruik maken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere Pokon Evergreen BV bedrijven. BIJ DIT PROCES WORDEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEGEVEN AAN DERDEN. 


Het gebruik van IP-adressen
Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers dat automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. (Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat, terwijl u online was, aan is toegekend.) 


Pokon Evergreen BV kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoeker van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen. 


Links naar andere websites
Als service aan onze gebruikers kan de Pokon Evergreen BV website links bevatten naar andere websites van Pokon Evergreen BV en naar websites van derden, over wie Pokon Evergreen BV geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. Controleer altijd zelf welk recht, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid daarop van toepassing is. 


Cookies
Pokon Evergreen BV kan een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in de cookie opgeslagen gegevens. 


Beveiliging
Pokon Evergreen BV werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Pokon Evergreen BV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pokon Evergreen BV heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn. Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van Pokon Evergreen BV die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. 

 

Het delen van persoonsgegevens met derden
Pokon Evergreen BV zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Uitzondering: i) als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Pokon Evergreen BV schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Pokon Evergreen BV of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld; of ii. wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet. 


Wijzigingen 
Indien Pokon Evergreen BV het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@pokonevergreen.nl. U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op info@pokonevergreen.nl

Laatste wijziging: 9 augustus 2023