Gevarenpictogrammen

externalId=pokonevergreen-beeldbank-core.2.2.1&filter[path]=/Beeldbank/Gevarenpictogram/&filter[active]=1
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk (GHS08)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk (GHS07)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Giftig (GHS06)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Gassen onder druk (GHS04)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Explosief (GHS01)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Corrosief (GHS05)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Oxiderend (GHS03)
/medium/media/medium[active=1]
Low
Ontvlambaar (GHS02)
/medium/media/medium[active=1]
Low